DELA

Storm på Facebook mot ÅHS

Sjukhusledningen föreslår att ÅHS inte längre skall stå för kostnaderna att hjälpa ensamstående och lesbiska kvinnor att bli gravida.
– Går det igenom anmäler jag ÅHS, säger Maria Kihlström som är en av många i den heta debatt som uppstod på Facebook.
Frågan om vem som skall ha rätt till gratis hjälp att bli gravid, eller till offentligt finansierad infertilitetsbehandling som det heter formellt, är långt ifrån ny men den är åter aktuell och finns som ett ärende på ÅHS styrelsemöte i dag.
2011 sade ÅHS styrelse nej till ett förslag om att ensamstående och lesbiska par inte skulle ha rätt till behandlingen. Efter det har ÅHS tagit ett beslut om att organisationen i sitt arbete alltid skall prioritera sjukvård och det är det beslutet som nu har fått följdverkningar.
Enligt den rent medicinska definitionen handlar det i den här frågan nämligen om sjukvård bara i de fall där ett par som i princip skulle kunna få barn inte får det. Det här har fått ledningsgruppen på ÅHS att föreslå en ändring av nuvarande praxis.
– Förslaget är jättediskriminerande och går det igenom anmäler jag ÅHS till Jämlikhetsombudsmannen, säger Maria Kihlström från Föglö som själv lever i ett samkönat förhållande.
– Jag förstår överhuvudtaget inte förslaget. Frågan borde inte ens få diskuteras i ett västerländsk samhälle som Åland. Man blir skrämd.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen