DELA

Storm om Åland i Helsingin Sanomat

Skulle man kunna lösgöra Åland från Finland? Den frågan ställdes på Helsingin Sanomats hemsida i samband med Anna-Maja Henrikssons uttalande. 12.245 svarade på enkäten och 66 procent svarade ja.
Anna-Maja Henrikssons utspel i fredagens Hufvudstadsbladet.om Åland och risken att Åland frigör sig från Finland om man inte förbättrar den svenskspråkiga servicen i landet ledde till storm på Helsingin Sanomats hemsida.
”Åland kan lämna helfinskt Finland” var rubriken på intervjun där Henriksson bland annat sade att om statens tjänstemän är så dåliga på svenska att kontakterna till Åland blir lidande kan det bli en grogrund för krafter som vill ha ett självständigt Åland.
Helsingin Sanomat lade ut en enkät på hemsidan där man ställde frågan om Åland skulle kunna lösgöras från Finland. När röstningen avslutades hade 12.245 personer svarat och resultatet blev 66 procent ja-röster och 34 procent nej-röster.
Debatten om ämnet hade på söndag kväll 1.377 kommentarer. Där finns både röster som talar för att behålla Åland, men de flesta ser gärna att Åland lösgörs från Finland.

Axplock
Här ett litet axplock kommentarer, i fri översättning.
Anna-Maja Henriksson är på rätt väg. Samtidigt som man måste göra de frivilliga svenskastudierna mer lockande och få med de tvåspråkiga i en mer aktiv verksamhet, måste också finlandssvenskarna vid behov stiga upp på barrikaderna med principen ”hårt mot hårt”.
”hedersman”
Finlands internationella rykte har inte haft sina bästa stunder under de senaste åren. Attacker mot språkminoriteten förbättrar inte ryktet…
anonym
Alltid klagar man om det svenska språket. Det är konstigt att de svenskspråkiga tycker att finskspråkiga måste kunna svenska men de själva behöver inte kunna finska! Huh, huh! Fast vi är i Finland. Många svenskpråkiga lever ännu i 1700-talet. De använder också i sina texter och sitt tal om finländare ”finnar och svenskar”. Som om de vore svenskar.
”Kaneka”
Om vi ser på vilka fördelar Åland får av Finland är det helt onödigt att tro att de lösgör sig, De skulle säkert hellre lära sig själva finska än mista sina fördelar.
”Måtta”
De svenskpråkiga, som tror de är bättre medborgare, klagar på allt. Jag anser att Ålands och finlandssvenskarnas terror i språkfrågor går över gränsen. Låt Åland skiljas från Finland. Där får de sedan försöka försörja sig på potatischips.
”Tänkare”
Om Åland skulle förenas med Sverige skulle det mista sin specialställning och bli ett normalt län. Så det är tomt prat.
”heh”
Utan krig lösgör vi inga bitar från Finland.
”Hälsning från Österbotten”