DELA

Storförlust för skogsägarförbundet

2009 var ett tufft år för Ålands skogsägarförbund.
Omsättningen sjönk med 22,8 procent och före finansiella poster och bokslutsdispositioner uppvisar andelslaget en förlust på 408.000 euro.
Orsaken bakom det dåliga resultatet är till stor del virkesbrist. På grund av låga inköpsmängder av massaved och timmer tvingades skogsägarförbundet förlita sig på 2008 och 2007 års skogsreserver, vilka hade köpts in till avsevärt högre priser än de försäljningspriser som rådde under 2009.
– Skogsägarna uppfattade försäljningspriserna som för låga och den generella bilden har varit att det var dåligt med skogsnäringen, säger skogsägarförbundets vd Joakim Blom.


Vana med högt pris
Under 2007 steg skogspriserna kraftigt och enligt Joakim Blom blev skogsägarna snabbt vana med de höga priserna.
– Efter det här uppfattades allt som låga priser även om det i dag är en normaliserad och till och med positiv utveckling på virkesmarknaden.
Del i det svaga resultatet har även konjunkturkänsliga dotterbolaget Ab Skogen som drabbades särskilt hårt av recessionen. Av bolagets totala produktion exporterades cirka 73 procent.
Läs mer i papperstidningen.

John Granlund