DELA

Storebror är fortfarande ointresserad av Åland

Gator och torg kameraövervakas inte på Åland.
Men intresset för kameraövervakning växer. I alla fall bland företagen.
I den intensiva terroristjakten i Storbritannien är övervakningskamerorna ett av de viktigaste redskapen. Storbritannien är ett av de mest kameraövervakade samhällena i Europa. I Finland är övervakningen också väldigt utbredd. Åtminstone i riket. På Åland är övervakningskamerorna fortfarande relativt sällsynta.
Någon allmän kameraövervakning av gator och torg finns inte. Däremot övervakas ett flertal privata butiker och fastigheter. Exakt hur många vet ingen. Det krävs inga tillstånd för att få installera kameraövervakning. Följaktligen finns det inte heller något register över kameror.
– Jag skulle gissa att vi installerat 20-30 kameror under årens lopp, säger Richard Lundberg på Ålands lås&järn.


Varierande pris
Eskil Carlsson på Kalmers, Ålands andra stora montör av övervakningskameror, menar att efterfrågan på övervakningskameror ökar.
– Prisbilden har hittills varit ganska hög, men när tekniken utvecklas går priserna ner.
Enligt Eskil Carlsson kostar ett enkelt övervakningssystem med två-tre kameror omkring 600 euro. Men priserna varierar förstås kraftigt beroende på hur avancerade system man vill ha.
Dagens övervakningskamerorna lagrar materialet digitalt. Lagringstiden är från ett par dagar till flera veckor.


Vanligare i Finland
Björn Andersson, som efter många år som polismästare nu har hand om polisärenden på landskapet, efterlyser en diskussion om kameraövervakning på allmänna platser på Åland.
– I många städer runtom i Finland har man låtit sätta upp övervakningskameror på allmänna platser, säger han.
Han tror att man bättre kunde komma åt skadegörelse som graffitimålning om man hade fler övervakningskameror.
– Sådana här skador kostar staden mycket pengar.
Björn Andersson lyfter också fram rånet mot Ålandsbanken i fjol. Han tror att det hade varit betydligt lättare att utreda om det hade funnits fler kameror på plats.


Resurssparande
Överkommissarie Lars-Ole Styrström ställer sig också generellt positiv till övervakningskamerorna.
– Det är ett modernt, resurssparande sätt att övervaka. Ute i stora världen blir det allt vanligare, säger han.
– All övervakning som förbättrar säkerheten är bra. Om man dessutom skyltar så vet alla att kamerorna finns.
Eskil Carlsson på Kalmers nämner också en kortbedrägerihärva som i våras kunde redas ut tack vare kameror som han varit med och installerat.