DELA

Storbråk i musikförbund

– Styrelsen är ytterst ansvarig inför medlemmarna. Det här måste redas upp.
Det säger Krister Norrgrann, vice ordförande i Finlands svenska sång- och musikförbund, efter den senaste tidens turbulens.
Under de senaste dagarna har han kontaktats av många medlemmar både på och utanför Åland efter att redaktören för medlemstidningen Resonans nyligen fick sparken av förbundets ordförande Håkan Wickström och verksamhetsledare Toni Sjöblom.
På styrelsemötet den 14 januari nämndes ingenting om någon uppsägning och elva dagar senare hade redaktören och informatören Anne Sjökvist på kansliet i Vasa sagts upp.


Lade locket på
För en dryg vecka sedan samlades styrelsen till möte för att ställa ordföranden och verksamhetsledaren för att diskutera frågan. Före mötet hade Krister Norrgrann sagt i Vasabladet att det är styrelsen som är förbundets verkställande och förvaltande myndighet och att styrelsen därför kan återta eller ta över ett ärende.
Men efter mötet är det locket på.
– Det bestämdes på mötet att ordföranden, och endast han, informerar.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre