DELA

Storbolag besvärar sig mot nej till näringsrätt

Koncernbolaget Ahlsell har besvärat sig mot landskapsregeringens beslut att avslå ansökan om permanent näringsrätt.
Ahlsell finns på Åland sedan den 1 januari 2007 då man övertog Ålands elcenter i Jomala. Då bildades dotterbolaget Ahlsell Åland Ab som har näringsrätt på Åland.
– Nu är tanken att det åländska bolaget ska fusioneras med koncernbolaget, säger landskapets chefsjurist Sören Silverström.
Koncernbolaget vill ha permanent näringsrätt på Åland efter fusionen trots att styrelsens sammansättning och bolagets hemort inte uppfyller kraven för att få näringsrätt på Åland. Minst två tredjedelar av styrelsens medlemmar måste ha hembygdsrätt och bolagets hemort måste vara Åland.

Onninen fick näringsrätt
Ahlsell har besvärat sig till Högsta förvaltningsdomstolen och hänvisar bland annat till ett tidigare beslut 1993 då elgrossisten Onninen Oy fick näringsrätt på Åland utan att bilda ett åländskt dotterbolag.
– Det är ett beslut som går tvärtemot landskapsregeringens linje och som nu bedömdes att inte vara helt lyckat, säger Silverström.
Silverström anser att det inte är en bra utveckling om man kan kringgå avsikten med näringsrätten genom att bilda ett åländskt dotterbolag och sedan fusionera det med moderbolaget och på så sätt också överta näringsrätten.
Hur ofta besvärar någon sig mot liknande beslut?
– Det är inte vanligt att man besvärar sig mot beslut om näringsrätt. Bolaget kunde ha fått tillfällig näringsrätt, men ansökte inte om det.

Stor i Norden
Ahlsell är ett svensk bolag med verksamhet i hela Norden och fungerar som återförsäljare av verktyg och maskiner samt andra industriella förnödenheter inom produkt områdena VVS, el, verktyg och maskiner, kyl och GDS (Gör det själv).
Ärendet är nu uppe i Högsta förvaltningsdomstolen och landskapsregeringen har lämnat sitt utlåtande i ärendet där man hänvisar till bestämmelser och beslut om näringsrätten.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax