DELA

Stora visioner för Zeipels

Fyra våningar, lägenheter och ett dubbelt så stort varuhus med flera avdelningar. Bland annat det finns i planerna för Zeipels i centrala Mariehamn.
– Vi har mycket på gång, det här här bara början. Men det känns bra att vi fått det här första positiva beskedet från politikerna, säger varuhuschef Susanne Fagerström, efter att stadsplanenämnden nu omfattat planerna.
Det finns en utvecklingsplan för stadens absoluta centrum, godkänd politiskt i februari i år. Enligt den är visionen att utöka service, arbetsplatser och bostäder längs Torggatan och få centrum av Mariehamn mer ”stadsmässigt”.
De nu presenterade planerna för Storängen, kvarter 4 tomt 1, där Zeipels ligger följer i stort det som läggs fram för fastigheten i utvecklingsplanen.

Bildar helhet
Tanken är att Zeipels ska byggas ut på höjden och västerut för att bilda en grupp av fyravåningshus mot Torggatan tillsammans med Cityhuset och Torggatan 9.
De två nya våningsplanen skulle vara bostäder och högst upp skulle det finnas en takterass. Bilplatserna för bostäderna skulle rymmas i källaren.
På östra sidan av huset planernas en gränd, som i så fall kunde vara en fortsättning på den planerade passagen vid Kino och sedan vidare till Simonsgränd.

Dubbelt större
Zeipels varuhuschef Susanne Fagerström berättar att man under många år jobbat med utbyggnaden och utvecklingen av verksamheten, tillsammans med fastighetsägaren Ålands ömsesidiga. Hon är glad över det första positiva beskedet från stadsplanenämnden.
– För varuhusets del handlar det om att få dubbelt så stort. Alla butiker skulle få mer utrymme och det skulle bli ett större sortiment. KappAhl skulle finnas på ett plan, Dillen skulle växa och få bredare utbud, eller kanske ett helt nytt koncept. Huset är 40 år gammalt och därför inte ändamålsenligt, men nu skulle vi få chansen att anpassa det till våra behov, säger Susanne, som uppmanar politikerna att ta raska beslut när det finns vilja att satsa i Mariehamn.
Så ni har inte märkt av någon finanskris i er verksamhet?
– Nej, vi har inte märkt av någon lågkonjunktur än, men man vet ju aldrig vad framtiden har med sig. Men det gäller att inte stagnera, utan utveckla service och sortiment. Vi har kämpat oss fram till det vi har i dag och är redo att satsa för kunderna, annars åker de någon annanstans, säger Susanne Fagerström.

Flera butiker
I dagsläget finns fem olika butiksavdelningar i varuhuset, efter en utbyggnad ser Fagerström stora möjligheter till flera. Exakt vilka varor det skulle handla om kan hon dock inte berätta mer om i nuläget.
– Genom våra nuvarande butiker har vi god kontakt med leverantörer och expertis utifrån och det finns stort intresse för att utveckla koncept på Åland, säger hon.

Info innan beslut
Den nu gällande stadsplanen för Zeipelstomten är från 1980 och har en byggnadsrätt på 1.360 kvadrat i två våningar. Enligt de nya planerna skulle byggnadsrätten ökas till 3.400 kvadrat och maximalt fem våningar.
Stadsplanenämnden behandlade frågan på sitt senaste möte den 2 november och omfattade då de nya visionerna för fastigheten. Men innan ärendet går vidare för behandling i stadsstyrelsen kommer det att ordnas informationsmöte för intresserade och berörda.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax