DELA

Stora utmaningar väntar för nya lantbruksboss

Jordbrukets framtid stod givetvis på agendan när SLC:s nya verksamhetsledare Jonas Laxåback besökte Åland.
Ett förslag är att nya organisationer ska grundas, med medlemmar från producent till konsument. Målet är att jordbrukets ska få sina inkomster direkt marknaden och mindre från stöd.
I samband med att årets finlandssvenska träff för jordbruksrådgivare hölls i Mariehamn besökte de svenska lantbruksproducenternas centralförbunds nya verksamhetsledare Åland.
På programmet stod bland annat möten med ledamöter ur Ålands producentförbunds (ÅPF) styrelse och tf landskapsagronom Sölve Högman samt besök på ÅCA, Chipsen och ab Lantbruk.
– Åland har inte helt obekant för mig, men besöket är ett sätt för mig att bättre sätt min i Ålands jordbruk och jordbrukspolitik. SLC företräder ju även Åland inför beslutsfattarna i Helsingfors, säger Jonas Laxåback.

Fem euro i lön
Jordbrukets framtid, inför att en ny programperiod påbörjas inom EU 2014, stod givetvis på agendan under Ålandsbesöket.
– Det ligger ju inom vår egen behörighet, men det är intressant att höra hur man resonerar på fastlandet, säger ÅPF:s ordförande Tage Eriksson.
Det är ett utmanande område. Enligt Lantbrukets forskningscentrals kalkyler är målet att en jordbrukare ska få motsvarande 13-14 euro i ”lön” per arbetstimme och ska kunna räkna med en avkastning på fem procent på investerat kapital. Den senaste prognosen visar att det i dagsläget är fem euro per timme och en avkastning på mindre än två procent.

Välja gröda själv
Sedan år 2003 har den politiska intentionen varit, och kommer troligen att vara i framtiden, att primärproducenterna ska få allt större del av sina inkomster direkt från marknaden och mindre från stöd. Därför frikopplades stöden från produktionen och baseras istället på areal.
– Tanken var att jordbrukaren på så sätt inte skulle styras att odla den gröda som gav ett visst stöd, utan i stället vara fri att odla den gröda det fanns behov av, säger Jonas Laxåback.

Läs mer fredagens Nya Åland!


Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax