DELA

Stora utgifter för sjukhusets kirurgiklinik

Kostnaderna för konsult- och vikarietjänsterna på sjukhusets kirurgiklinik har ökat med över 50 000 euro under årets första två månader jämfört med samma period i fjol.
Anledningen är att flera specialisttjänster på kliniken fortfarande inte är tillsatta.
– Det är överlag svårt att hitta specialister inom ortopedi och allmänkirurgi, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman.
En av punkterna på dagens ÅHS styrelsemöte gäller budgetuppföljningen för årets två första månader. Jämfört med samma period förra året, har ÅHS totala kostnader ökat med 495 000 euro. Men hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman säger att ÅHS budget trots det följer budget.
– Det är viktigt att påpeka att vi totalt sett följer budget, men vi ligger högre inom vissa områden är i fjol. Till exempel har vi hittills i år haft flera patienter som behöver vård utanför Åland.
Läs mer i dagens Nya Åland.

Minna Wallén

minna.wallen@nyan.ax