DELA

Stora skulder för konkurssökt företag

Aktiebolaget Havspaviljongen i Kökar Hellsö har begärts i konkurs av Cityjuristerna på uppdrag av en borgenär.
Bolaget har cirka 180.000 euro i obetalda fordringar, visar en sammanställning från landskapsfogdeämbetet.
För ett par år sedan bytte företaget ägare, heter nu Kökar havspaviljong ab och drivs av andra personer.
Konkursbegäran gäller det tidigare bolaget Havspaviljongen ab som nu har upphört med sin verksamhet.
I konkursansökan finns ett intyg på 18 sidor ur utsökningsregistret från landskapsfogdeämbetet, enligt uppgift som bevis för att konkursförutsättning finns. Sammanställningen visar att de totala skulderna – största delen skattefordringar – uppgår till cirka 180.000 euro.
Vicehäradshövding Ulf Andersson har samtyckt till att förvalta boet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre