DELA

Stora skillnader för stugornas sophantering

Avfalls- och sophanteringen vid fritidshus på Åland genomförs väldigt olika.
Inom Mise kan man komma undan helt utan extra avgift för soppåsen från stugan. Medan sommarboende i till exempel Sund eller skärgården kan få punga ut med nästan 100 euro i grundavgift.
De nio kommuner som samarbetar i Mise utför sin sophantering efter bestämmelser de gjort tillsammans. För alla kommuner har detta inte varit rätt val och de har därför skapat egna system som de finner mer passande.

Lågt i Geta
I Eckerö ligger ansvaret på stugägarna själva. Endera tecknas avtal med renhållningsentreprenör som tar hand om avfallshanteringen, eller så för man är att föra sina sopor till återvinningscentralen själva och betala en summa dit beroende på avfall.
Geta kommun har haft som mål att hålla en låg grundavgift för avfallshantering. Den är 79 euro och gäller alla, oavsett bostadssituation, och för både fast- och fritidshushåll.
– Vi har utgått från en låg grundavgift och sedan är det upp till var och en att påverka hur mycket sopor man producerar, säger kommundirektör Erik Brunström.
Återvinningsmaterial och farligt avfall förs utan extra avgift till återvinningscentralen. För restavfall får man betala en avgift, till exempel 10 euro för en säck brännbart.

Kompostrabatt
Lemland har satt en grundavgift för fritidshus på 95,16 euro, ingen kompostrabatt finns.
I övriga kommuner utanför Mise har man valt att ha fasta grundavgifter med rabatt vid kompostering.

Läs mer och se listan över alla kommuners avgifter i dagens Nya Åland.

Joakim Pettersson

joakim.pettersson@nyan.ax