DELA

Stora prisvariationer också för brandskydd

Priserna varierar rätt mycket på hemmets brandskyddsutrustning, visar länsstyrelsens granskning.
Särskilt stora är skillnaderna för brandfiltar och pulversläckare.
Jämförelsen gjordes i september och gällde priserna på brand- och osvarnare – koloxidvarnare – samt släckningsfiltar och pulversläckare på Åland. Tio företag ingick i jämförelsen, bland dem specialaffärer inom branschen. Priserna på Åland var överlag något högre än priserna på fastlandet.
Priset på brandvarnare varierade mellan 10 och 14 euro. Billigast var Firma Erik Mattsson och Dax agenturer och dyrast Mariehamns parti.
Osvarnarna kostade mellan 40 och 56 euro på Åland. Också här var Firma Erik Mattsson billigast (39,90) och Holmbergs dyrast.

Brandfiltar
Priset på den vanligaste modellen av släckningsfilt (120×180) varierade stort, mellan 10,50 och 42 euro. Billigast var Sparhallen och dyrast Dax agenturer.
Pulversläckare på 2 kilo kostade mellan 29,50 och 57 euro. Billigast var Firma Erik Mattsson och dyrast KEA-center. För pulversläckare på 3 kilo varierade priset från 49 till 72 euro. Billigast var Mariehamns parti och dyrast Dax agenturer.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax