DELA

Stora pengar att spara för Ålands gymnasium

Om Ålands gymnasium köper vanliga busskort till alla sina studerande direkt av bussbolagen så sparar man 60.000 euro per år.
Det förbluffande resultatet har styrelsen kommit till efter att ha granskat upphandlingen.
Styrelsen för Ålands gymnasium – de tidigare sex landskapsfinansierade skolorna på gymnasialstadiet utom Ålands lyceum – beslöt på sitt senaste möte att inleda en dialog med landskapets trafikavdelning om upphandlingen av skoltransporter med buss.
Sedan augusti har man synat siffrorna och kommit fram till att man sparar så mycket som 60.000 euro per år på att köpa busskorten direkt – med den mängdrabatt som kan komma i fråga när det handlar om så pass många elever – i stället för att låta trafikavdelningen sköta upphandlingen även i fortsättningen.
– Vi har vänt på alla stenar för att hitta möjliga inbesparingar. Busstrafiken är en viktig del, säger Jesper Eliasson, styrelseordförande i Ålands gymnasium.

Kvällar och helger
För studerandena skulle det innebära större möjligheter att åka kollektivt också utanför skoltid. Som upplägget ser ut i dag så får de åka mellan hemmet och skolan en tur per vardag och inte alls på kvällar och helger.
– Om Ålands gymnasium köper vanliga busskort så får studerandena åka när de vill och hur mycket de vill med bussen, förklarar Jesper Eliasson.
Extremfallet handlar om busstransport till och från Vårdö Grundsunda som blir upp till 33 procent billigare med ett vanligt busskort jämfört med vad Ålands gymnasium betalar i dag.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre