DELA

Stora kostnader för lantbrukare

Eckerös kommunstyrelse har gett ut en preliminär rapport om skadorna av översvämningarna på västra Åland.

Skyfallen i slutet på maj medförde omfattande översvämningsskador på både privata och offentliga byggnader liksom på växande gröda och på vägnätet i både Eckerö och Hammarlands kommuner.
Kommunstyrelsen har preliminärt beräknat att den extra insats som krävts i och med skyfallen uppgår till cirka 7.000 euro. I summan ingår bland annat merkostnader för löner för inkallad personal samt rekvirerad utrustning inom brand- och räddningsväsendet.

Täcker inte
Det är Eckerö kommuns önskemål att Ålands landskapsregering biträder kommunen i kostnadsansvaret. Lantbrukares försäkringar täcker inte fullt ut de reella skadebeloppen.
Vid Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag säger försäljare Stefan Boman att lantbruksprodukter, som till exempel potatisen och säden, inte ersätts på grund av skyfall.
– Lantbrukares försäkringsskydd täcker skador på annat som till exempel hus och ladugårdar men grödorna ersätts inte på grund av skyfall.
För växande gröda utomhus gäller försäkringsskyddet endast vid brandskada.

Sjuttitiotal skadade hus
Robert Knape vid Ömsen kan inte säga hur stora kostnaderna är för förstörda hus på Åland.
– Det är omöjligt att säga. Vi har inte sammanställt kostnaderna ännu och dessutom får vi ännu in nya skadeanmälningar.
Hur många hus på Åland har tagit skada av skyfallen?
– Jag gissar på att de rör sig kring ett sjuttiotal hus, kanske fler, säger Knape.

NADINE ASCHAN