DELA

Stora investeringar för oljebekämpning

Ökad oljeexport från Ryssland innebär ökad transport på haven och de nordiska länderna höjer därför nu beredskapen genom att bland annat bygga nya oljebekämpningsfartyg.
Det konstaterar deltagarna i Köpenhamnsavtalet som under två dagars tid haft plenum i Mariehamn.
I de nordiska länderna har oljebekämpning och forskning kring bekämpningsmetoder beviljats större anslag med den följd att utrustningen och kunskapen kommer att förbättras markant.
– I Finland har det funnits en politisk vilja att bevilja anslag och vi har fått över 100 miljoner euro som främst kommer att gå till nya oljebekämpningsfartyg, säger miljörådet Olli Pahkala.
Pahkala och landskapets oljeskyddsinspektör Göran Holmberg representerar Finland i Köpenhamnsavtalet som i år förlade sitt 38nde plenum till Mariehamn.


Fler rapporter
Köpenhamnsavtalet är ett självständigt nordiskt organ som sedan början av 1970-talet kontinuerligt möts för att bland annat utbyta erfarenheter och för att skapa så goda samarbetsformer som möjligt länderna emellan. Köpenhamnsavtalet övervakar också olagliga oljeutsläpp och organiserar gemensamma övningar.
Slutsatsen av mötet i Mariehamn är att rapporter om utsläpp har ökat men däremot inte mängden olja.
– Rapporterna har blivit fler eftersom människorna blivit mer miljömedvetna och kontaktar myndigheterna också i samband med små utsläpp, säger Pahkala.


Enkla skrov
Medlemmarna är överens om situationen generellt har blivit betydligt bättre sedan samarbetet inleddes. Trafikseparering, EU:s förbud mot enkla skrov, bättre kontroll- och övervakningssystem, fler mottagningsanläggningar för olja och större medvetenhet bland nordiska företag som anlitar transporter är några av de faktorer som har bidragit till förbättringen.
Det betyder dock inte att Köpenhamnsavtalet inte längre skulle behövas. Samtliga medlemmar betonar vikten av att forumet fortsätter sitt arbete för att man tillsammans kan förbereda sig för nya utmaningar.


Polarisen smälter
Ett exempel på en utmaning, som diskuterades i Mariehamn, är hur man skall gardera sig om polarisen smälter så att Nordostpassagen kan trafikeras året om. Finländsk forskning kring förbättrad uppsamling av olja i is följs med stort intresse av de andra länderna.
En annan utmaning är alltså den ökande oljetransporten i Östersjön och det faktum att det fortfarande finns oljetankers med enkla skrov som seglar på St. Petersburg.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax