DELA

Stora ingrepp föreslås för Bomarsundsväg

Landskapsregeringen planerar en om- och nybyggnad av landsväg 2 mellan Bomarsunds gård och Prästö i Sund.

I förslaget till vägplan nämns bland annat breddning av vägen och bergskärning vid gamla Skarpans. Sunds kommun i sin tur föreslår att en gångtunnel grävs under vägen.
I dag är vägen genom fästningsområdet i Bomarsund sex meter bred. Enligt landskapets förslag till vägplan ska vägen bli bredare, med sju meter bred körbana och 0,5 meter bred vägren, av vilken 0,25 meter blir ytbelagd samt 0,25 grusad.
En gång och cykelväg finns inte i Bomarsund i dag. Nu föreslås att en 2,5 meter bred ytbelagd trottoar byggs från Bomarsunds gård fram till Bodiscovägen. Därifrån ska trottoaren följa Bodiscovägen fram till korsningen mot Bryggvägen. Från korsningen fortsätter trottoaren sedan längs landsväg 2 fram till Prästöbron.

I vägplaneförslaget nämns också att bergskärningen förstoras vid gamla Skarpans och att vägbanken höjs direkt före sjukhusgrunden. Man vill också riva den gamla Prästöbron från 50-talet och ersätta den med en ny bro med sex meter bred körbana och tre meter gång och cykeltrottoar.
Några övergångsställen finns inte redovisade i förslaget till vägplan. Däremot föreslås att busshållplatserna strax före brofästet dras in då de nyttjas lite.
Läs mer i fredagens Nya Åland!

Malin Lundberg

malin.lundberg@nyan.ax