DELA

Stora förluster hotar skärgårdskommuner

Brändö och Kumlinge vädjar till Väståbolands stad om att reda upp problemen kring Skärgårdsnäten Ab. I slutändan drabbas kommunernas ekonomi av de ökade kostnaderna eftersom man gått in som borgenärer för BKF:s lån.
Förlusten kan bli upp till 200.000 euro per kommun.
Brändö och Kumlinge drabbas också som kommuner av problemen mellan Brändö Kumlinge Fiber (BKF) och Skärgårdsnäten Ab. Kommunerna är garanter för BKF:S lån och en del av linjehyrorna skulle ha tillfallit det kommunalägda stomnätet.
BKF har tvingats ta ytterligare lån på grund av förseningar i arbetet och att det börjar bli uppenbart att BKF inte klarar av sina låneåtaganden.
Brändö och Kumlinge kommunstyrelser riktar nu i ett brev till stadsstyrelsen i Väståbolands stad, som är en delägare i Skärgårdsnäten, en vädjan till staden att reda upp problemen i Skärgårdsnäten. Väståboland äger Skärgårdsnäten tillsammans med kommunen Kimitoöns samarbetsorgan Region Åboland.
Man konstaterar att det inte verkar finnas några realistiska möjligheter att få ett acceptabelt ersättningsbelopp från Skärgårdsnäten och att Brändö och Kumlinge måste förbereda sig på att borgensåtagandet för BKF:S lån träder i kraft. Det innebär att kommunerna måste betala delar av BKF:s lån. Summan beror på utgången av den rättsliga tvist som pågår, men kan bli cirka 100.000-200.000 euro per kommun.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds