DELA

Stor vinstökning och ökande kostnader för ÅAB

En rörelsevinst som ökat med 89 procent 30,9 miljoner euro, intäkter som ökade med 19 procent till 64,1 miljoner, kostnader som ökade med 45 procent till 54,2 miljoner euro samt ”negativ goodwill om 23,1 miljoner euro som en följd av köpet av Kaupthing Bank Sverige AB”.
Bland annat det kan man läsa i Ålandsbankskoncernens delårsrapport för perioden januari- september 2009.
Såhär beskriver Ålandsbanken perioden i korthet i det börsmeddelande som skickats ut i dag (Meuro=miljoner euro):
*Koncernens rörelsevinst ökade med 89 % till 30,9 Meuro (januari * september 2008: 16,3)
*Intäktsföring av negativ goodwill från köpet av Ålandsbanken Sverige AB förbättrade resultatet med 23,1 Meuro, medan det operativa resultatet i Ålandsbanken Sverige AB belastade koncernens resultat med 4,7 Meuro.
*Räntenettot minskade med 6 % till 29,4 Meuro (31,4).
*Provisionsintäkterna ökade med 61 % till 22,5 Meuro (14,0).
*Nettointäkterna från värdepappershandel och valutaverksamhet ökade till 4,4 Meuro (1,0). Intäkterna sammanlagt ökade med 19 % till 64,1 Meuro (54,0)
* Kostnaderna ökade med 45 % till 54,2 Meuro (37,5).
* Nedskrivningarna uppgick till 2,4 euro (0,5).
* Utlåningen ökade med 12 % till 2 437 Meuro (september 2008: 2 168).
* Inlåningen ökade med 15 % till 2 375 Meuro (september 2008: 2 074).
* Det förvaltade fondkapitalet uppgick till 717 Meuro (284).
* Avkastningen på eget kapital (ROE) var 36,5 % (11,8).
* Kostnad/intäktsrelationen (K/I) inklusive negativ goodwill var 65 % (70 %).
* Kapitaltäckningsgraden enligt Basel 2 uppgick till 12,9 % (12,2).
* Vinsten per aktie uppgick till 2,35 euro (0,99). (ab)
Läs mer i morgondagens Nya Åland.

Här kan du läsa hela börsmeddelandet.