DELA

Stor utredning kring elöverföring

Svenska regeringens elnätsutredare Sten Kjellman besökte Åland i går.
Besöket var ett led i den pågående utredningen om Ålands rätt till sänkta avgifter på elen från Sverige.
– Det är en stor utredning som berör även andra frågor, det är inte enkelt, men jag hoppas att vi ska vara klara i sommar, säger Sten Kjellman, till höger på bilden tillsammans med landskapets elinspektör Stig Nordberg och kansliminster Britt Lundberg.
Åland räknas som ett eget ”el-land” enligt Finland, men inte enligt Sverige.
Som Nya Åland berättat tidigare är Ålands problem att anslutningen till den så kallade Sverigekabeln passerar via privata Vattenfalls regionnät i Väddö innan den når fram till stamnätet. Vattenfall tar idag ut en regionnätsavgift på drygt 960,000 euro, just på grund av att Åland inte blivit godkänt som eget el-land.


Inte enkelt
År 1999 ingick Sverige och Finland ett avtal som innebär att elöverföring mellan de två länderna är avgiftsfritt. Åland står utanför det avtalet, men sedan dess har diskussioner förts kring att Åland skulle bli ett eget el-land.
Sedan hösten 2006 arbetar elnätsutredaren Sten Kjellman och hans grupp på en större utredningen kring elnätsfrågor i Sverige, och där ingår den åländska frågan- alltså elöverföring till utlandet.
– Det här är inte enkla frågor. Ändrar man för Åland måste man även även ändra för andra på regionnätsnivå, säger Sten Kjellman.
– Men målet från vår sida är att Sverige ska se Åland som ett eget el-land, precis som Finland gör, påpekar Roger Jansson, styrelseordförande för Kraftnät Åland.


Besöken viktiga
Åland fungerar som remissinstans för utredningen och som ett led i arbetet besökte Kjellman i går bland annat Kraftnät Åland, reservkraftverket i Jomala Ringsböle och Självstyrelsegården.
– Besöken är viktiga för oss eftersom vi då kan visa upp och klargöra att vi inte är vilken region som helst, utan el-landet Åland, säger landskapsregeringsledamot Britt Lundberg, vid ett improviserat mediamöte efter lunchen på restaurang Nautical.
– Man kan inte bara titta teoretiskt på en sak. Besöken gör att man får en känsla för det man utreder, säger Kjellman.


Ej avgiftsfritt
Från början var tanken att den skulle vara klar i vår, nu är tidsplanen reviderad och utredningen är troligtvis klar i sommar. Kjellman kan ännu inte uttala sig om resultatet.
– Men el från Sverige helt utan avgifter tror jag inte på. Det finns flera element i kostnadsbilden, säger han.
Vad innebär då en eventuell sänkt avgift för den vanliga elkunden?
– Det åländska elpriset beror på ett antal olika element. Men för gemene man kan minskningen på elräkningen bli högst fem procent, säger Jan Kahlroth vd på Kraftnät Åland.

ANNA BJÖRKROOS

redaktion@nyan.ax