DELA

Stor sjöövning involverade många

Internationellt samarbete vid större sjöolyckor fungerar bra, åtminstone då det är fråga om en övning.
Det kan man konstatera efter gårdagens stora övningsoperation i Östersjön.
Trettio sjömil söder om Åland iscensattes i går på dagen en omfattande fartygsolycka för att öva det internationella samarbetet mellan Finlands, Sveriges och Estlands sjö- och flygräddningstjänster.
Sjöräddningscentralen i Åbo hade huvudansvaret för övningen men från åländskt håll var man också synnerligen aktiva eftersom det var här som evakueringscentralen låg.
Närmare femtio personer på Åland involverades, dels experter från olika berörda myndigheter inom samarbetsgruppen för sjöräddningen, dels frivilliga från Röda korsets räddningstjänst.


Flera fartyg
Utgångspunkten för övningen var att ett lastfartyg och ett tankfartyg kolliderar, det ena av fartygen börjar brinna och flera av besättningsmännen får allvarliga brännskador eller hamnar i vattnet. Dessutom springer tankfartyget läck och olja rinner ut i havet.
Larmet om olyckan gick klockan 10 och det var startskottet för flera fartyg från både den finländska sjöbevakningen och sjöräddningen och den svenska kustbevakningen och sjöräddningen som alla begav sig ut till olycksplatsen mitt i havet. Från Åland for räddningskryssaren PAF och ett sjöbevakningsfartyg i väg.


Tre delar
Från Sverige startade också en räddningshelikopter som kom via Åland för att plocka upp Räddningsverkets så kallade RITS-styrka på sex män. RITS står för räddningsinsatser till sjöss och brandmännen har specialutbildning för bränder på fartyg. Dessutom deltog helikoptrar från Finland och Estland.
– Övningen till havs bestod av tre delar, den första gällde brandbekämpning och evakuering av brandskadade, den andra var ytefterspaning av besättningsmän som hamnat i vattnet och den tredje delen var oljebekämpning, förklarar kaptenlöjtnant Gunnar Silander på sjöbevakningen i Mariehamn.


Koordinera trafiken
– I Åbo anser man att övningen internationellt i det stora hela fungerade bra men den slutliga utvärderingen skall ännu göras, säger Gunnar Silander.
Silander följde tillsammans med ledande tjänstemän inom brand- och räddningsväsendet, polisen, sjukvården och oljebekämpningen händelseförloppet från sjöbevakningscentralen på Lotsberget där Mika Gustafsson kordinerade evakueringstrafiken till flygfältet.
– Ålands främsta insats var att se till att evakueringscentralen på Mariehamns flygfält fungerade som den skulle och för sjöbevakningens del att koordinera trafiken dit, säger Silander.
Silander har fått signaler att det mesta vid övningen löpte utan större komplikationer på Åland.


Sanera olja
– Men verkligheten skulle ändå se annorlunda ut. Oljebekämpningschefen Göran Holmberg konstaterade bland annat att man vid en riktig olycka hade fått mobilisera styrkor för att sanera olja på Kökar.
Det blåste nämligen för mycket till havs för att kunna få bukt med oljan vid olycksplatsen som med rådande vindar skulle nå Kökars stränder inom cirka ett dygn.
– Det var en bra övning, sammanfattar Gunnar Silander.
– Personligen vill jag framför allt rikta ett stort tack till de frivilliga som utan ersättning ställer upp och hjälper till!

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax

Foto: JONAS EDSVIK

jonas.edsvik@nyan.ax