DELA

Stor risk för fel när alkoholvanor synas

Folk berättar inte hur mycket de dricker och storkonsumenterna svarar sällan på enkäter.
De här omständigheterna gör det svårt för forskarna att dra relevanta slutsatser.
Den förra utredningen som gjordes 2005 om ålänningarnas alkoholvanor innehåller en uppräkning av de mätfel som kan inträffa när man ber folk fylla i hur mycket de dricker totalt.
Det brukliga är att man räknar ut den årliga konsumtionen av öl, cider, long drinks, vin och starksprit uttryckt i mängden 100-procentig alkohol.

Under 4 liter alkohol
Enligt 2005 års enkätundersökning, som besvarades av 70 procent av de slumpmässigt utvalda ålänningarna, drack den genomsnittliga ålänningen över 18 år strax under 4 liter ren alkohol per år. I undersökningen som gjordes 2001 var motsvarande medelvärde nästan en halv liter lägre. Det innebar att alkoholkonsumtionen hade ökat mellan 2001 och 2005.
För ungdomsgruppen, unga i åldern 18-24 år, låg medelvärdet 2005 på 3,8 liter ren alkohol per år – alltså lägre än gruppen som helhet. 2001 drack de unga mera än gruppen totalt, drygt 5 liter ren alkohol per år. Deras konsumtionen hade alltså sjunkit.
Men det går inte att lita på slutresultatet, konstateras i utredningen. Man uppger inte hela sin alkoholkonsumtion, och individer med hög konsumtion fångas inte in av den här typen av undersökningar.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre