DELA

Stor post såldes i ÅTT

Företagarna Dennis Jansson och Anders Holmberg har sålt sina aktier i Ålands tidningstryckeri ÅTT. Dessutom kan Anders Wiklöf vara på väg att köpa Johan Eklunds stora innehav.
Rykten har länge varit i svang om att aktieposter har rört på sig – eller är på väg att röra på sig – i ÅTT.
Nu kan en uppgift bekräftas: Aktier för närmare 4 procent som gick till Dennis Jansson och Anders Holmberg när de sålde företaget UI Media till ÅTT för drygt fyra år sedan har nyligen bytt ägare.

Andra projekt
Så här säger Anders Holmberg:
– Det har varit ett visst intresse kring ÅTT-aktierna under en längre tid. Nu fick vi ett bra bud via mäklare i en åländsk bank, och därför sålde vi.
Han säger för sin egen del att han inte är helt nöjd med hur de produkter som ingick i UI-Media, Xit och Rix-FM, förvaltats under ÅTT:s vingar.
– Det var bra produkter som vi sålde. Jag tycker att de inte har utvecklats till det som de borde ha kunnat bli. Dessutom blåser det hårdare vindar i mediabranschen på Åland just nu och det finns flera andra intressanta projekt att placera i.

Styrelseplats
Också Dennis Jansson bekräftar att han sålt sitt ÅTT-innehav.
– Vi fick ett bud som vi tyckte var bra och så blev det affär.
Även han kritiserar ÅTT, men av en annan anledning.
– Vi har haft intresse av en styrelseplats eftersom vårt aktieinnehav var så pass stort. Men det har vi inte fått gehör för. I stället har man låtit styrelseplatserna i ÅTT gå i arv. Mitt innehav var rätt stort, och nu har jag valt att placera i annat.
Med ”gå i arv” syftar Dennis Jansson uppenbarligen på att Matias Waller, Julius Sundbloms barnbarnsbarn, numera är styrelsemedlem.
Dennis Jansson och Anders Holmberg säger själva att de inte vet vem som har köpt deras ÅTT-aktier. Men enligt vad Nya Åland erfar är det tidigare köpmannen Max Sirén som är köparen. Också Ålands ömsesidiga försäkringsbolag, med ett tidigare aktieinnehav på 5,7 procent, uppges finnas med bland köparna.

Familjefronten
Max Sirén äger sedan tidigare 1,6 procent i ÅTT. Hans aktieköp är förmodligen ett strategiskt drag. Sedan en tid tillbaka ryktas det att Baltic Trading Company, med Johan Eklund vid rodret, kan tänka sig att sälja sitt stora innehav på 23,8 procent (enligt ÅTT:s senaste årsberättelse).
Vem kan då tänkas vara villig att köpa aktierna? En inte alltför vild gissning är att affärsmannen Anders Wiklöf kan ha ett visst intresse av att öka sitt innehav från nuvarande cirka 3,5 procent som han äger som privatperson och via Ålandsbaronen ab. Då skulle han komma upp i omkring 27,3 procent.

Räkneexempel
Ett räkneexempel med utgångspunkt i listan över de största ägarna visar att familjen Sundblom, Julius arvtagare i olika konstellationer, tillsammans kontrollerar cirka 16 procent av aktierna. Om Max Siréns och Ömsens aktier räknas ihop med familjens ökar innehavet till 27,2 procent. Pensions-Alandia och Ålandsbanken har tillsammans 3,3 procent. Räknas också dessa in så kontrollerar ”familjefronten” alltså drygt 30 procent av aktierna.
Nya Åland frågade i går Anders Wiklöf om han har köpt aktier i ÅTT.
– Jag äger inte fler aktier i ÅTT i dag än jag gjorde tidigare.
Har du planer på att köpa?
– Vad svarar man på sådant? Affärslivet svänger upp och ner, säger han.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax