DELA

Stor Östersjökonferens till Åland

Åland blir nästa år skådeplats för den 19:e parlamentariska Östersjökonferensen.
– Det här är ganska stort, säger Sten Eriksson vid lagtingets kansli.
Den 29 – 31 augusti 2010 står Ålands lagting värd för en stor parlamentarisk Östersjökonferens. I mötena deltar representanter från de nationella och regionala parlamenten kring Östersjön. Konferensen är ett forum för utbyte av information mellan parlament och organisationer i området.
– Det kommer cirka 200 personer, berättar Sten Eriksson som är sekreterare för Ålands delegation i Nordiska rådet.
Arrangör är BSCP, Baltic Sea Parliamentary Conference.
– Organisationen har härbärgerats av Nordiska rådet men håller sakta men säkert på att bli mer självständig.


Nyligen i Danmark
Förra veckan var en åländsk delegation i danska Nyborg för att delta i årets konferens. Förutom tjänstemännen Sten Eriksson och Maj Falck deltog Camilla Gunell (S), Roger Jansson (FS), Gun-Mari Lindholm (Ob) och Folke Sjölund (LIB). Huvudtema var sjötrafik och säkerhetsfrågor.
– Det handlade rent allmänt om Östersjösamarbetet men också om nya säkerhetshot: trafficking och gränsöverskridande brottslighet, säger Sten Eriksson.
Samtidigt passade gruppen på att sätta sig in i frågor av mer praktisk karaktär.
– Det kommer att krävas en hel del arrangemang. Lagtinget har viss erfarenhet och så får vi ”träna” mer om en månad då vi organiserar ett möte för Nordiska rådets utskott, säger Sten Eriksson.


Stramare budget
Medan de danska arrangörernas kostnadstak i år var satt till cirka 2 miljoner danska kronor vill de åländska värdarna dra ned på ambitionsnivån och visa att det inte behöver bli fullt så dyrt.
– Vi har en preliminär budget på 70.000 euro. BSPC:s sekretariat står också för en del kostnader, till exempel för tolkningen som är våldsamt dyr.
Huvudtemat för nästa års konferens är ännu inte bestämt.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax