DELA

Stor kartläggning av tumlare

Finns det några Östersjötumlare i de åländska vattnen? Nu ska antalet individer i Östersjön kartläggas.
Som Nyan berättade i höstas ska Östersjötumlarens förekomst kartläggas i ett stort internationellt projekt under namnet ”Sambah” (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise). Avsikten är att observera tumlare i Östersjön med hjälp av hydrofoner som placeras på havsbottnen enligt ett slumpat systematiskt rutsystem.
Hydrofonerna förankras i havsbottnen med 20 kilos betongankare. Miljöminisiter Katrin Sjögren (Lib) har nyligen godkänt att 26 tumlarklickdetektorer placeras inom Ålands behörighetsområde, bland annat utanför Brändö, Vårdö Simskäla och Kökar.
– Landskapsregeringen har gett ett principiellt tillstånd men vissa av hydrofonerna är inritade på privatägda vattenområden. Där måste vattenägarna kontaktas och ge sitt tillstånd, säger Inkeri Ahonen, biträdande naturvårdsintendent.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman