DELA

Stor enighet om beskattning och ramlag

Lagtingsdebatten handlade om många historiska tillbakablickar och dunkar i ryggen när partierna debatterade skattemeddelandet och en ny självstyrelselag.
Enighet rådde om att Åland bör ta över beskattningen.
En stor enighet rådde när landskapsregeringens skattemeddelande behandlades i lagtinget på måndagen. Den stegvisa vägen till ett övertagande av beskattningsbehörigheten vann gehör av de flesta partier.
I skattemeddelandet föreslår man också att Ålands skattebehörighet förs in i ett ramlagssystem. Den hemställningsmotion som Roger Jansson (FS) med flera lämnat in om att Åland ska införa ramlagssystemet förkastades av lagutskottet, men ramlagen finns ändå med som förslag i skattemeddelandet.
Landskapsregeringen vill också koppla samman annan lagstiftningsbehörighet med diskussionen om ny självstyrelselag. I meddelandet vill man ändå ha kvar den säkerhetsklausul som finns där den finska staten går in och betalar stora eller oväntade utgifter.

Inte när utan om
Camilla Gunell (S) undrade varför man vill koppla ihop ramlagen med skattebehörigheten.
– Sist och slutligen tror jag inte att det handlar om hur och när utan om den finska staten lämnar ifrån sig skattebehörigheten, svarade finansminister Mats Perämaa (Lib).
Olof Erland (Lib) ansåg att det var dags för större skattebehörighet.
– Har vi handlingskraft men inga resurser är vår autonomi begränsad.
Men han lyfte också fram problematiken med sjöfarten om man har egen skattebehörighet. Om Åland, som får 30 procent av sina inkomster från sjöfarten, inte kan konkurrera med skattelättnader för rederierna kan Åland riskera fler utflaggningar.
Mer om debatten i tisdagens Nya Åland.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax