DELA

Stor dialektkonferens i Mariehamn

I går inleddes den tionde Nordiska dialektologkonferensen på Alandica i Mariehamn.
Konferensen ordnas vart fjärde år, och samlar ca 100 deltagare. Fokus ligger på Norden, men forskarna kommer också från bland annat Tyskland, USA och Kanada.
Som arrangörer står Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet i samverkan med Institutet för de inhemska språken och Svenska litteratursällskapet i Finland.
Enligt huvudansvariga Jan-Ola Östman valde man att samlas på Åland av två orsaker:
– Vi vet fortfarande oerhört lite om de åländska dialekterna, de har inte undersökts i detalj som de andra svenska dialekterna i Finland och Sverige. Nu har vi möjlighet att ta hit 100 experter, och låta dem bekanta sig med dialekterna på plats, vi kommer bland annat att göra en exkursion då vi kör runt på Åland för att höra hur folk pratar.


Utställningar
Ålands landskapsarkiv medverkar i dialektologkonferensen med olika utställningar.
En utställning presenterar föremål som använts för att transportera privata arkiv till Ålands landskapsarkiv. Där finns bland annat spånkorgen som författaren Anni Blomqvist levererade sina manuskript i. Dessa manuskript uppvisar dialektala drag som delvis avlägsnades innan utgivningen av bland annat Stormskärs Maja. (yw)