DELA

Stopp för längre tunnelutredning

Visit.ax får inte längre tid på sig för att utreda tunnel till Föglö.
Det var i april 2009 som Visit.ax beviljades landskapsbidrag på maximalt 70.000 euro för att utreda och göra en affärsplan för byggandet och drivandet av en tunnel till Föglö.
Efter hand har dock tunnelplanerna stött på allt mer motstånd och sedan mars i fjol har därför affärsplansprojektet gått på sparlåga.
Otto Hojar, som står bakom Visit.ax, ansökte om förlängd projekttid till den sista juni och även en ändring av syftet på ursprungsprojektet. Hojar lade fram två alternativ för tunnelprojektet där ett var att förbinda Åland med en järnväg som förbinder Hamburg, Stockholm, Helsingfors, Sankt Petersburg och Moskva.
Landskapsregeringen har nu gett avslag på förlängningen av projekttiden. Men man har ännu inte fattat beslut om ändringen av syftet. Det görs förmodligen nästa vecka.
Men om projektet inte får förlängning, blir det då ett nytt projekt om man beviljar en ändring av syftet?
– Det blir ett projekt med samma ramar, säger finansieringshandläggare Ralf Stolt vid näringsavdelningen.
Det innebär att 70.000 euro fortfarande är tak för projektet. (ns)