DELA

Stödbeslut försenas av semester

Trots extra sommarvikarier och många års erfarenhet slår alltid sensommarens studiestödsansökningsrusch hårt mot studiestödsansökningsenheten på AMS.
– Oavsett hur man lägger upp arbetet så tar det en viss tid att hantera alla ansökningar. Det är så det är, säger Casper Wrede myndighetschef på AMS.
Som Nya Åland tidigare berättat förväntar sig AMS – som vanligt – en anhopning av ansökningar om studiestöd i slutet av sommaren. Detta trots att man, som vanligt, uppmanat de som redan i början av sommaren vet att de har en studieplats att ansöka då.
Nu påpekar en läsare att handläggningschefen för studiestöden är på semester just nu.


Till en viss del
Det är många steg som en studiestödsansökan ska gå igenom innan den är klar för utbetalning. Ett av stegen är att den efter beredning, det vill säga att handläggare kontrollerar så att ansökningen är komplett, skall godkännas.
Det är handläggningschefens uppgift att godkänna alla studiestödsansökningar men eftersom hon är på semester kan ingenting göras förrän hon kommer tillbaka den 11 augusti. Att handläggningschefens semester skulle vara en orsak till att beviljandet av ansökningar fördröjs är även något som inte helt tillbakavisas från AMS sida.
– Handläggningschefens semester kan göra så att hanteringen av studiestödsansökningarna drar ut på tiden men bara till en viss del. På kontoret fortlöper ju handläggningen av ansökningarna trots att handläggningschefen är borta. När hon sedan kommer tillbaka från semestern finns ett stort antal ansökningar på hennes bord som bara är att granska och godkänna. Den processen är inte allt för tidskrävande utan det är snarare mängden ansökningar vi får in som gör att handläggningsprocessen drar ut på tiden, säger Wrede.
Läs mer i papperstidningen!

Julia Johansson