DELA

Stöd till Medis och träprojekt

Mariehamns stad/Medborgarinstitutet och Carl Rundberg Ab får stöd på 64.010 respektive 28.140 euro för projekt inom Ålands ESF-program.
ESF står för Europeiska socialfonden. Syftet med ESF-programmet är att stödja projekt som främjar sysselsättning och kompetens.
– Nästa omgång har vi begränsat så att enbart projekt med inriktning mot sysselsättningsfrämjande åtgärder kan komma i fråga, säger utbildningsminister Britt Lundberg (C).
Mariehamns stad/Medborgarinstitutet får under år 2009 ett belopp om 64.010 euro för projektet ”Integration.ax”. Projektet pågår 2009-2012 och har en total kostnad om 372.275 euro. Ålands landskapsregerings andel utgör högst 32.005 i år och ESF-andelen är lika stor.
Integration.ax är ett projekt där de som genomgått kursen i svenska för inflyttade skall få möjligheter att studera svenska vidare utgående från vilket yrkesområde de är på väg in i. Det berör också annan service till inflyttade.

Miljöprojekt
Carl Rundberg Ab får totalt 28.140 euro för projektet ”Kompetens och delaktighet i CRAB”. Projektet pågår 2009-2010 och har en total kostnad om 93.800 euro. Ålands landskapsregerings andel utgör högst 14.070 euro, samma som ESF-andelen
Det är ett miljöprojekt inom trävaruförädlingen där traditionell impregneringsmetod ersätts med upphettning. Syftet är att mer rationellt kunna utnyttja företagets resurser. När personalgruppen förändrats har behov för kompetensutveckling uppstått. Den nya metoden ökar företagets konkurrenskraft och tryggar därmed arbetsplatser, sägs det i ett pressmeddelande. (ms)