DELA

Stöd till Bio Savoy minskas med 15.000

Landskapsregeringen har beslutat att göra ett avdrag på 15.000 euro på Bio Savoys restaureringsstöd. Orsaken är att man anser att renoveringen inte till fullo följt antikvariska bestämmelser bland annat vad kommer till biografens stolar.
Landskapsregeringen erbjöd Bio Savoys ägare Patrik Landell år 2008 ett restaureringsstöd om 100.000 euro för bevarande och restaurering av biografens ursprungliga interiör. Den 3 februari 2011 betalade landskapsregeringen halva summan till Landell och resten skulle betalas efter besiktning av objektet.
Landskapsregeringen har nu beslutat att göra ett avdrag på 15.000 euro till den andra betalningen. Därmed får Landell totalt 85.000 euro istället för 100.000. Orsaken är att man anser att renoveringen inte till fullo följt antikvariska bestämmelser bland annat vad kommer till biografens stolar.
– Anläggningens viktigaste utrymme, biosalongen, har genom att man valt att inte till fullo följa givna antikvariska rekommendationer, till viss del ändrat sin ursprungliga karaktär och därmed förlorat en del av sitt kulturhistoriska värde, skriver landskapsregeringen.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni