DELA

Stöd i lagtinget för allmänna avdraget

LAGTINGET. Det finns ett starkt stöd i lagtinget för att återinföra det allmänna avdraget på 5 procent i kommunalbeskattningen.
Socialdemokraterna, centern, de frisinnade, de obundna och Ålands framtid är för. Liberalerna vill ha debatt om fördelningspolitiken i anslutning till avdragsrätten.
Danne Sundman (ob) var mycket nöjd. Han tyckte att man kunde ge större avdrag eftersom det finns pengar. Det finns 32 miljoner i så kallad skattegottgörelse.
Sundman föreslog en lag som möjliggör att avdraget varierar från år till år mellan 0 och 20 procent och så beslutar man om storleken när man ser hur mycket pengar det finns.
Mats Perämaa (lib) var den som ville diskutera vem man beskattar och hur pengarna fördelas. Han tyckte det var vågat med ett flytande avdrag.
Anders Eriksson (Åf) trodde inte riktigt på förklaringen att avdraget slopades på grund av dålig ekonomi och nu kan införas igen för att ekonomin är bättre.
– Det fanns en annan politisk vilja då, inte sant. Ekonomin är det inte så stor skillnad på.
Wiklöf lät nästan sårad när han upplyste om att överskottet nästa år beräknas till 19,5 miljoner euro.
Debatten om avdraget bordlades till måndag nästa vecka så att liberalerna hinner titta på budgetförslaget och se hur avdraget passar in.

Delade meningar
När avdraget infördes 1999 var både liberalerna och socialdemokraterna emot. Liberalerna föreslog ett avdrag på 1.000 mk, lika för alla, och det kunde socialdemokraterna också tänka sig.
När det sedan skulle tas bort så röstade centern och liberalerna för, de frisinnade röstade blankt, de obundna på tre olika sätt och socialdemokraterna för att ha avdraget kvar. (ht)