DELA

Stöd godkänt för miljövänliga fartyg

I dag träder den förordning i kraft som gör att ett finskt rederi kan få stöd ”för ett projekt som förbättrar miljön på ett betydande sätt”. Beslut om förordningen togs av statsrådet i går.
Denna stödmöjlighet har lyfts fram som en förutsättning för att Viking Line ska kunna bygga sina nya fartyg på varvet i Åbo. Stöd kan beviljas ett nytt miljövänligt fartyg för extra miljöinvesteringskostnader. ”Tekniska lösningar som syftar till att till exempel möjliggöra användningen av alternativa bränslen eller till att minska utsläppen från bränsle är också en grund till erhållande av investeringsstöd.” skriver kommunikationsministeriet i ett pressmeddelande.
Staten reserverar totalt 30 miljoner för att de finländska rederierna ska kunna genomföra miljövänliga projekt.
Läs mer i papperstidningen!

Anna Björkroos