DELA

Stöd för unga som lider av anhörigas drickande

Av rapporten Hälsa i skolan framgår att många åländska ungdomar drabbas av att personer i deras närhet missbrukar alkohol.
Alkohol- och drogmottagningen och fältarna är nu redo att starta upp en särskild samtalsgrupp för unga.
Nya Åland skrev om rapporten Hälsa i skolan förra veckan.
Av tjejerna i Ålands yrkesgymnasium uppger närmare 60 procent att någon för dem närstående person dricker för mycket alkohol. 27 procent anser att de själva skadas av den närståendes drickande. Över tio procent av tjejerna i årskurs åtta och nio har upplevt problem med närståendes alkoholmissbruk. Vid Ålands Lyceum svarar 17 procent av flickorna ja på frågan.
– Inte är jag direkt förvånad. Vi vet ju om att det dricks mycket i vårt samhälle, säger Bengt Enqvist, ledande terapeut vid alkohol- och drogmottagningen i Mariehamn.


Samtalsgrupper
Personalen vid mottagningen erbjuder olika former av stöd till ålänningar som själv fastnat i ett missbruk eller dricker oroväckande mycket. Dessutom är deras anhöriga välkomna att ta kontakt. I dag finns en anhöriggrupp dit även ungdomar är välkomna.
– Men det är väldigt få unga, bara några per år, som själva tar kontakt.
Men visar det sig att det finns ett behov så är man alltså nu redo att starta en särskild ungdomsgrupp.
– Vi har pratat med fältarna nyligen om det här. Gruppen skulle i så fall träffas en gång i veckan och det går också att samtala enskilt med oss, säger Bengt Enqvist.
Personalen vid alkohol- och drogmottagningen har tystnadsplikt och deras hjälp kostar ingenting för den som tar kontakt. Numret är 531 720.
– Vi har telefontid klockan 8-9 och 13-14 men det går också bra att ringa via växeln, numret är 5310. Då får du våra mobiltelefonnummer.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman