DELA

Stöd för sexprojekt

Projektet Fair sex, som verkar som en del av Skolfredsarbetet, har beviljats 7.350 euro i stöd av landskapsregeringen för att vidareutveckla konceptet.
Det är Ålands fredsinstitut som drivit kampanjen på gymnasialstadiet under år 2011. Kampanjen finns inom ramen för skolfredssamarbetet, där även Folkhälsan och Rädda Barnen deltar
Projektet har arbetat med aktuella frågor kring sexualitet, relationer, sexuella trakasserier och könsmobbning. Fredsinstitut tänker nu komplettera arbetet så att även elever i årskurs 2 på gymnasialstadiet kunde få möjlighet att fördjupa sina insikter i ämnet i form av workshops.
”Företrädare för Ålands gymnasiums elevhälsovård uttrycker i en rekommendation vikten av att detta arbete. Ålands landskapsregering anser det vara av stor vikt att åländska ungdomar ges möjlighet att inom ramen för skolarbetet fördjupa sina insikter om sexualitet, relationer, ömsesidighet, respekt och jämställdhet och bedömer att projektet Fair Sex kan bidra till detta.” skriver landskapsregeringen i sitt protokoll.
Besluts togs av socialminister Katrin Sjögren (Lib). (ab)