DELA

Stöd för en slopad tv-avgift

Fler hakar på tanken att slopa tv-avgiften och i stället finansiera public service via en skatt.
Just nu ser det ut som att ålänningarna skulle kunna slippa billigt undan genom att åka snålskjuts på rikets medieskatt.
Tanken att slopa tv-avgiften och skattefinansiera public service vinner mark på Åland. Liberalerna har lämnat in en motion och senast togs frågan upp i lagtinget av Runar Karlsson (C).
På vilket sätt skattefinansieringen ska gå till finns det delade meningar om. I riket ska en medieskatt införas från och med årsskiftet och denna skatteintäkt ska enligt beräkningarna öka den så kallade klumpsumman till Åland med 2,25 miljoner euro.
– Man kanske borde ta de kostnaderna via budgeten så skulle hushållen få 2,25 miljoner mer om året, sa Runar Karlsson i lagtinget i onsdags.
Kulturminister Johan Ehn (M) bekräftar att det finska förslaget så som det ser ut just nu skulle innebära att ålänningarna inte behöver betala medieskatt men intäkten på 2,25 miljoner ska ändå komma Åland till del.
– Men det är långt ifrån klart hur Finland kommer att behandla Åland i frågan, säger Ehn.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni