DELA

Stöd för åländskt initiativ om skärpt sexbrottslag

Riksdagen har nu påbörjat behandlingen av lagtingets förslag om en översyn av sexualbrottslagstiftningen.
Det åländska initiativet fick stöd från flera partier.
Debatten i fredags inleddes med att Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér kort berättade om lagtingets rätt att på områden där lagtinget saknar behörighet lämna in laginitiativ till Finlands regering och riksdag. En sådan motion har bara lämnats in en gång tidigare. Den här gången berör initiativet inte bara Åland utan hela Finland.
Flera riksdagsledamöter uttalade stöd för det åländska initiativet. Bland dem Sannfinländaren Mika Niikko som ansåg att den nuvarande sexualbrottslagstiftningen är alltför valhänt.
– Niikko talade främst ur offrens synvinkel och efterlyste betydligt hårdare straff för sexualbrott. Han hoppades att det åländska initiativet når de uppställda målen, berättar Nauclérs assistent Olle Sjöstrand i ett pressmeddelande.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman