DELA

Stöd behövs för vindkraftens överlevnad

Om de åländska vindkraftsbolagen inte får det produktionsstöd de tidigare blev av med så fattas avvecklingsbeslutet nästa år.
Då är den åländska vindkraftens saga all 2016.

Representanter för de åländska vindkraftsbolagen träffade landskapsregeringen förra veckan för att få veta vilken väg landskapsregeringen tänker välja när det handlar om vindkraftsproduktionen.
Vindkraftsbolagen blöder kraftigt i dag på grund av det extremt låga och långa marknadspriserna på el och på grund av att inga stöd för vindkraftsproduktionen betalas ut överhuvudtaget.
2011 och 2012 betalade landskapsregeringen ett stöd på en halv miljon euro per år för producerad vindkraft – ett stöd som ersatte den tidigare skattebefrielsen som producenter av förnybar energi fick på nationell nivå men som ströks när systemet med inmatningstariffer för ny förnybar energiproduktion infördes – men efter det har den tillfälliga stödlagen upphört att gälla och landskapsregeringen har avslagit vindkraftsbolagens anhållan.

Kontentan är att vindkraftsbolagen blivit av med sitt tidigare stöd men utan att kompenseras via inmatningstariffen eftersom mycket arbete återstår innan det nya systemet kan träda i kraft på Åland.
– Bolagen står i ett vägskäl där vi hoppas att landskapsregeringen väljer den gröna linjen, säger Allwinds ab:s vd Henrik Lindqvist som var en av dem som träffade landskapsregeringen.
Den gröna linjen innebär utveckling av den åländska vindkraftsproduktionen.
Utvecklingen börjar enligt bolagens önskeskiss med att landskapets produktionsstöd återinförs i år, inmatningssystemet träder i kraft nästa år och 2016 är det dags för inmatningstariff till östra skärgården.

Läs mer i måndagens Nya Åland.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax