DELA

Stiftelse som stöder studerande

Lärarinnan Gunvor Planting samlade på sig en betydande förmögenhet och valde att efterlämna sina tillgångar till en stiftelse vars avkastning går till stipendier.
I år delar stiftelsen ut 60.000 kronor till åländska och finländska studerande.
Gunvor Plantings stiftelse delar årligen ut understöd till forskare och studenter och stipendierna tilldelas såväl forskare som studenter som utför grundstudier. I år delar stiftelsen ut 60.000 svenska kronor och i fredags sammanträdde stiftelsens styrelse på Åland för att utse årets stipendiater.
För grundstudier premieras Linda Granqvist, Petalax som studerar farmakologi och har valt att studera i Sverige, eftersom möjligheterna att studera klinisk farmakologi i Finland är begränsade. Granqvist lyfter i sin ansökan problematiken om att en hel del medicinering är för att ta bort besvär från andra mediciners biverkningar. Granqvist ser en viktig samhällsvinst i att minska övermedicineringen.
Musikstuderande Jochum Juslin, Föglö får stipendium för sina studier i syfte att bli både musiker och musikpedagog. Han studerar bland annat komposition och improvisation och har jazz och rock som specialiteter. Han pendlar mellan Stockholm och Göteborg. Juslin presenterar imponerande resultat och strategiskt arbete för att uppnå sina ambitiösa mål.
De två forskarstipendiaterna är båda från Åland.
Doktoranden Katarina Eriksson får det ena stipendiet. Hon forskar inom gynekologi, bakteriell vaginos, en balanstörning som patienten inte alltid är medveten om. Forskning är angelägen eftersom den är svårbehandlad och kan orsaka ett stort lidande.
Doktoranden Jens Eriksson är den andra forskaren som tilldelas 20.000 kronor. Han forskar om bakteriella sjukdomar. Han fördjupar sig i hur bakterier binder sig till proteiner på celler, hur de hittar till de ställena där de orsakar infektioner, och varför bakterierna ibland ger upphov till sjukdomar som gonorre och hjärnhinneinflammation och ibland inte.
Läs mer i papperstidningen!

LINNEA FRIMAN