DELA

Stenåldersbyn upp i rök

Stenåldersbyn i Långbergsöda är nu ett minne blott.
I går tisdag revs tält och annan utrustning ner och stockhus och annat brännbart eldades upp. Därmed upphör verksamheten i området.
– Byn hade sedan länge tappat sin strålglans och verksamheten har länge harvat på för halvmaskin, säger Viveka Löndahl, tf landskapsarkivarie vid museibyrån.
Efter nästan femton år läggs nu verksamheten vid stenåldersbyn i Saltvik Långbergsöda ner. Beslutet fattades redan ifjol och orsaken är brist på resurser och vacklande kvalitet på såväl området som verksamheten.
– Till en början var området mycket välbesökt. Det ingick då i Turistförbundets så kallade 40-projekt, som gick ut på att skapa och marknadsföra fyrtio sevärdheter på Åland. Museibyrån fick därför årliga bidrag av Turistförbundet för att hålla igång verksamheten, men när man ändrade strategi till Destination Åland föll det här bort. Och i landskapets turiststrategi ingår att satsa på större sevärdheter, förklarar Viveka Löndahl vid museibyrån.


Sjunkande kvalitet
Sedan dess har verksamheten vid stenåldersbyn gått på sparlåga.
– Kvaliteten har sjunkit märkbart. I början hade vi åtminstone fem personer anställda som var sysselsatta med att hålla liv i området. Folk kunde till exempel ta del av hur man tillverkade stenyxor och krukor, sydde kläder av sälskinn och lagade mat under stenåldern. De senaste åren har det bara funnits en anställd, öppettiderna har minskat drastiskt och utvecklingen av området har avstannat. Vi kände att det var dags att ta en paus.
När Nyan dyker upp sprakar elden muntert i sommarregnet. Det mesta av stenåldersbyn har förfallit och eldas nu upp. En del saker har dock räddats undan lågorna.
– Vi har tagit tillvara en hel del föremål, som till exempel stockbåten, som kan komma till användning vid en eventuell återuppbyggnad, säger Viveka Löndahl.


Nytt koncept
Det är alltså inte säkert att stenåldersbyn går i graven för gott?

– Nej då, det är fullt möjligt att den byggs upp på nytt. Men i så fall kommer det att göras med ett nytt koncept. Vi vill ha kvalitet på vårt innehåll och det hade vi inte längre här. Men för att det ska kunna bli verklighet krävs det både fräscha idéer, en stor portion engagemang och dessutom givetvis resurser. Jag tror en paus kan göra gott för den saken.


Naturstig kvar
Stenåldersbyn byggdes en gång i tiden för att barn och ungdomar skulle kunna lära sig om historia i en äkta historisk miljö. Man ordnade både skolutfärder och lägerskolor i området.
– Vi har flyttat barnaktiviteten till Jan Karlsgården. Där kan barnen lära sig väva, tälja med kniv och sånt. Aktiviteterna är mer kopplade till den autentiska miljön där och barnen får därför bekanta sig med hur man förr arbetade på gårdarna här på Åland. Inne på slottet har man möjlighet att prova på sköldmålning.
Även om själva stenåldersbyn försvinner, kommer naturstigen och skyltarna som berättar om den gamla stenåldersboplatsen i Långbergsöda att finnas kvar, så den som vill insupa lite historisk luft kan fortsätta göra det i lugn och ro.

LINA ANTMAN