DELA

Statsvetare om C-reservation: Inte världens största sak

Centerministrarnas reservation mot landskapsregeringens jordförvärvsbeslut behöver inte betyda att det är en spricka i regeringssamarbetet, men det är exceptionellt att nästan halva regeringen reserverar sig mot ett beslut säger statsvetaren Göran Djupsund,
Nya Åland kontaktade Göran Djupsund, professor i statskunskap, för att få svar på frågan hur vanligt det är med reservationer i regeringssammanhang.
– Det är inte ovanligt att en enskild minister reserverar sig mot ettbeslut. Men det är exceptionellt att ett parti av två i regeringen lämnar in en reservation.
Djupsund kan inte erinra sig att det hänt i Finland att ett partis ministrar i en tvåpartiregering reserverat sig på motsvarande sätt.
Regeringspartierna säger att detta inte innebär en spricka i landskapsregeringen.
– Reservationen har ingen betydelse för det. En reservation är en juridisk sak. Den som lämnar in en reservation är därmed inte juridiskt ansvarig för beslutet. Det är en markör med vilken man ytterligare vill understryka att man inte understöder beslutet. Det är inte världens största sak.

Nina Smeds