DELA

Statsministern: Avtalen skall översättas

Allmänt bindande kollektivavtal skall finnas på både finska och svenska. Det är upp till de statliga myndigheterna att se till att det blir så.
Det här svaret fick Elisabeth Nauclér av statsminister Matti Vanhanen på riksdagens frågetimme i torsdags.
Vanhanen konstaterade att justitiekanslers åsikt i frågan är klar och att man inte kan polemisera mot den. Vanhanen berättade också att han har bett social- och hälsovårdsministeriet titta på saken tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna för att få fram en tidtabell för när arbetet kan börja.
Det finns enligt statsministern omkring 150 allmänt bindande kollektivavtal, som måste översättas.

Vändning
Vanhanens svar på frågan var betydligt positivare än det svar Nauclér för några veckor sedan fick av social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssylä på ett skriftligt spörsmål i riksdagen.
Hyssylä sade dels att varken ministeriet eller någon annan myndighet har fått i uppdrag att översätta avtalen och att avtalen inte behöver finnas översatta för att vara allmänt bindande, dels att det kostar stora pengar och att ministeriet har sökt men inte beviljats medel för detta.
Vanhanen höll med om att ingen har fått i uppdrag att ordna med översättningarna, men att det helt logiskt faller på just Hyssyläs ministerium.
Nauclér undrade på frågetimmen också om avtalen kan vara bindande för åländska arbetsgivare så länge de finns bara på finska. Och om det betyder att de åländska arbetstagarna saknar skydd.
Vanhanen konstaterade att situationen är problematisk, men att avtalen gäller också på Åland.
Landskapsregeringen har tidigare tagit upp problemet med kollektivavtal och ifrågasatt lagligheten i att avtal som är allmänt bindnade inte finns på svenska.

Resolution
Vid det Finlandssvenska Folktingets session i Helsingfors på lördagen antogs en resolution om kollektivavtal på svenska.
Den lyder:
”Kollektivavtalet hör till grundstenarna i arbetslivet, det reglerar arbetsvillkor och löner. Det finns drygt 150 allmänt bindande kollektivavtal i vårt land, av dem är knappt 60 översatta till svenska.
JK har tagit ställning till att avtalen ska publiceras på både svenska och finska.
De kollektivavtal som inte finns på svenska bör översättas som myndighetsarbete. Det ekonomiska läget får inte påverka den grundlagsenliga rätten till kollektivavtal på det egna språket.
Folktinget kräver:
– att myndigheterna gör upp en konkret tidtabell för hur översättningarna ska förverkligas.”

HARRIET TUOMINEN
harriet.tuominen@nyan.ax