DELA

Statligt anställda tjänar mest

Inom den offentliga sektorn på Åland var det ifjol de statligt anställda som hade den högsta månadslönen i genomsnitt. Det visar färska siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.
Den genomsnittliga ordinarie förtjänsten för de heltidsarbetande var för statligt anställda 3.004 euro, för landskapsanställda 2.983 euro och för kommunalt anställda 2.729 euro per månad.
Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten, alltså den ordinarie förtjänsten med tillägg för övertidsersättning och andra arvoden, var 3.201 euro per månad för statligt anställda, 3.180 euro för landskapsanställda, och 2.751 euro för kommunalt anställda.
Om man ser till löneökning är det de kommunalt anställda som toppar. Deras totala månadsförtjänst ökade mellan 2007 och 2008 med ca 7,5 procent , för de landskapsanställda var ökningen 5,9 procent, och för de statligt anställda 5,3 procent.
Det är stor skillnad mellan mäns och kvinnors löner.
Landskapsanställda: kvinnornas ordinarie månadslön var ca 88 procent av männens, genomsnittliga totallönen 81 procent.
Statligt anställda: kvinnornas ordinarie lön ca 91 procent av männens, totallönen ca 83 procent.
Kommunalt anställda: kvinnornas ordinarie lön ca 88 procent av männens, totallönen ca 86 procent.