DELA

Statligt anställda har högsta medellönerna

En ny sammanställning från Åsub visar att de statligt anställda hade den högsta genomsnittliga månadslönen av de offentligt anställda 2010.
Den visar också att de kommunalt anställdas löner ökade mest under perioden 2009-2010.
Den genomsnittliga ordinarielönen för de heltidsarbetande var för statligt anställda 3.220 euro, för landskapsanställda 3.105 euro och för kommunalt anställda 2.872 euro per månad.
Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten, det vill säga den ordinarie förtjänsten med tillägg för övertidsersättning och andra arvoden, var 3.406 euro per månad för statligt anställda, 3.301 euro för landskapsanställda, och 2.899 euro för kommunalt anställda, visar Åsubs statistik.

De fick mest tillägg
Överlag betalades det ut mest övertidsersättning och andra lönetillägg till de landskapsanställda på Åland. För de landskapsanställda utgjorde skillnaden mellan den genomsnittliga ordinarie lönen och den totala lönen 6,3 procent av den ordinarie lönen. För de statligt anställda var skillnaden 5,8 procent medan den för de kommunalt anställda var endast 0,9 procent.
Mellan åren 2009 och 2010 var de landskapsanställdas genomsnittliga totala månadsförtjänst i stort sett oförändrade. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten för de kommunalt anställda ökade med ca 3,4 procent under samma period, medan de statligt anställdas medellön ökade lite mindre, nämligen med ca 0,9 procent.
Läs mer i papperstidningen!

Sara Othman