DELA

Statistiken ljuger om åländska utbildning

Inga utländska examen ingår i statistikcentralens rapport över hur utbildade finländarna är och Åland ligger därför sannolikt inte alls på en jumboplats.
Men på grund av rapporten vill utbildningsministern nu kartlägga avhopparna.
I går berättade Nya Åland om en färsk rapport från statistikcentralen i Finland om utbildningsnivån i landet år 2010. Rapporten är föga smickrande för Ålands del som placerar sig sämst genom att över 40 procent av den 15 år fyllda befolkningen saknar examen från någon yrkes- eller gymnasieutbildning, yrkeshögskola eller universitet.
Enligt rapporten är också utvecklingen ofördelaktig för landskapet eftersom Åland vid föregående jämförelse, för 40 år sedan, fanns på den nästbästa platsen på hela listan.
Varken utbildningsminister Johan Ehn (M) eller utbildningschef Rainer Juslin ville tro att siffrorna överensstämmer med sanningen.
En koll med Jari Nieminen på statistikcentralen visar att den misstron är helt befogad.

Är missvisande
– Statistiken är ofullständig eftersom vi inte får några uppgifter om examen som avläggs utomlands, säger Nieminen.
– Det finns ingen instans i Finland som registrerar varje enskild medborgares utbildning och vi har inte heller tillgång till andra länders eventuella register. I dag görs statistiken på basen av uppgifter från utbildningsenheterna. Det betyder att inte heller inflyttades utbildningar finns registrerade i rapporten.
Jari Nieminen är medveten om att de åländska uppgifterna är missvisande.
– Åland låg ju i topp år 1970. Det är mycket mer tillförlitliga siffror som presenterades då eftersom statistikcentralen på den tiden ställde sina frågor direkt via blanketter.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen