DELA

Startskott för debatt om skatteövertagande

På måndag går startskottet för ett brett upplagd debatt i lagtinget om övertagande av skattebehörigheten.
I går kom landskapsregeringen nämligen med sitt förslag – att landskapet på lång sikt tar över hela beskattningen i den takt lagtinget bestämmer.
Landskapsregeringen fattade en rad beslut i går på eftermiddagen och skattemeddelandet var ett av dem. Någon överraskning innehåller meddelandet inte – det har redan tidigare framgått att regeringspartierna (Lib) och (C) och oppositionspartierna är eniga om det långsiktiga målet, att Åland på lång sikt och ska ta över skattebehörigheten.
– Slutmålet är att Åland ska ta över hela beskattningsbehörigheten på sikt. Vi vill att det sker stegvis och att lagtinget ska ha rätt att själv välja i vilken takt man vill ta över behörigheten. Det måste naturligtvis ske i samförstånd med rikspolitikerna, och det kommer förstås att bli svårt att övertyga dem om att vi ska ha den här möjligheten, sa lantrådet Viveka Eriksson, finansminister Mats Perämaa och näringsminister Jan-Erik Mattsson när de presenterade meddelandet.

På måndag
Diskussionen om skatteövertagandet har en lång historia och har egentligen pågått allt sedan Åland blev självstyrt. Nu har landskapsregeringen alltså kommit så långt att man ställt samman ett underlag som kommer att finnas på lagtingsledamöternas bord på måndag och som ska diskuteras brett.
När diskussionen är avslutad ska en parlamentarisk grupp tillsättas som ska jämka ihop viljorna innan man går vidare med förslaget til Helsingfors.

Ska ske stegvis
Så här tänker sig landskapsregeringen övertagandeprocessen:
Steg 1 är – det jobbet pågår – att reformera grunderna för avräkningssystemet, det vill säga att höja avräkningsgrunden som i dag är 0,45 procent till en högre procentsats.
– De belopp vi får i dag motsvarar inte verkligheten 1993 när avräkningsgrunden fastställdes.
Steg 2 – när lagtinget har tagit ställning och bedömt konsekvenserna – är att ta över den indirekta beskattningen.

Stort steg 3
Steg 3 är att ta över den direkta beskattningen, något som griper in i många områden. Regleringar krävs av bland annat avtals-, löne-, socialstöds-, socialförsäkrings- och pensionssystem.
Steg 4 att ta över kapital- och samfundsskatten, ett övertagande som inte kommer att ha lika stor betydelse som övertagandet av den direkta beskattningen eftersom kapital- och samfundsskatten alltmer harmonieras inom EU.
– Först då är vi framme vid det som många ser som slutmålet, fullständig skattebehörighet. Jag tror att Åland komr att ha egen skattebehörighet på sikt, säger Viveka Eriksson.
Varje steg förutsätter förhandlingar med riket. Nyckeln är att lagtinget bestämmer takten.

Ingen symbolfråga
– Det handlar om en fullständig reformering av det åländska ekonomiska systemet, konstaterar Mats Perämaa.
Men, tillägger han – övertagandet ska inte bli ett självändamål eller en symbolfråga, utan övertagandet måste i varje skede gynna ålänningarna och den åländska ekonomin.
Viveka Eriksson understryker att försiktighetsprincipen finns kvar och noterar att det också på Åland – inte minst inom den viktiga sjöfartsnäringen – finns skepsis inför ett övertagande av skattebehörigheten.
Nästa vår väljs ny riksdag i riket och landet får en ny regering. Landskapsregeringens förhoppning är att plantera skatteövertagandet hos de politiker som får väljarnas förtroende.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax