DELA

Startar namnlista mot kärnkraft

I dag överlämnade Ålands natur och miljö en deklaration angående slutförvar av kärnavfall, kärnkraftsutbyggnad och uranbrytning till talman Roger Nordlund (c).
– Det är vår förhoppning att lagtinget aktivt tar motstånd mot nya kärnkraftverk, säger Anna-Linnéa Rundberg.
I början av oktober ordnade Ålands Natur och Miljö seminariet ”Den radioaktiva Östersjön” på Stadsbiblioteket i Mariehamn. Under seminariet skrev föreningen en deklaration tillsammans med deltagarna, i vilken man framhåller hur viktigt det är att Åland motsätter sig planerna på slutförvar av kärnavfall och alla nya planer på kärnkraftsinstallationer runt Östersjön.
– Åland är, som granne till både Olkiluoto och Forsmark, starkt berört av planerna på slutförvar under Östersjön och utbyggnaden av kärnkraften, påpekade representanterna för föreningen då de lämnade över deklarationen.
Natur och miljö-medlemmen Anna-Linnéa Rundberg berättade att alla grannkommuner till Euraåminne där Olkiluoto ligger har fått framföra sina åsikter om kärnkraftverket, alla utom Åland.
– Åland har inte hörts i frågan, och eftersom Åland har vattengräns mot Euraåminne borde lagtinget argumentera för att också få bli hörda, sade hon.

Angelägen fråga
Talman Roger Nordlund håller med om att kärnkraftsfrågan är angelägen.
– Vi kommer att behandla deklarationen i lagtinget, och den bör också vidarebefordras till landskapsregeringen.
Hittills har drygt trettio personer skrivit under deklarationen. Man väntar sig dock att fler ska underteckna den.
– Det har visat sig att många fler är intresserade av att skriva på, så vi kommer att lämna in fler namn senare, säger Dan Jansén, vice ordförande i Ålands natur och miljö.
Man har möjlighet att skriva under deklarationen i en månad framöver. För tillfället finns den på Ålands natur och miljös kansli på Norragatan i Mariehamn. Det är också tänkt att den ska läggas ut på Emmaus.

MALIN LUNDBERG

malin.lundberg@nyan.ax

Foto: ERKKI SANTAMALA


erkki.santamala@nyan.ax