DELA

Starkt samarbete möter eventuella isar

Rederier och sjöfartsmyndigheter är redan nu dagligen i kontakt med varandra om det aktuella isläget i farlederna mellan Finland och Sverige.
De problematiska ismassorna i fjol har lett till helt nya rutiner.
Då vindarna i början av mars i fjol packade ismassorna utanför den svenska kusten så hårt att flera färjor körde fast uppstod ett sällan skådat trafikkaos som pågick i flera dygn.
Sedan dess har både rederier och sjöfartsmyndigheter gjort allt för att försöka förhindra att det blir ett liknande kaos om is- och vindförhållandena skulle råka bli riktigt svåra igen.
– Vi hade genast på våren ett gemensamt möte där alla rederier på rutten och de svenska och finländska sjöfartsmyndigheterna deltog, säger Tommy Gardebring på sjöfartsverket i Sverige.
– Nu har vi ett bra och fungerande samarbete. Man kan säga att isproblemen i fjol i alla fall förde något gott med sig.
Vilken typ av samarbete handlar det om?
– Det handlar om dagliga kontakter och rapporter. Redan nu ringer till exempel rederierna varje dag och beskriver isläget, säger Gardebring.
För ett år sedan uppstod dessutom ytterligare ett problem då det visade sig att befäl på vissa fartyg saknade behörighet att segla via Sandhamnsfarleden.
Det betydde i praktiken att fartyget inte fick använda en lättare väg genom ismassorna utan att kalla på lots. Eftersom det antingen inte alltid fanns en tillgänglig lots eller lotsen själv satt fast i isen bidrog det här till att göra situationen ännu mera komplicerad.
I år har Viking Line sett till att det problemet inte upprepas.
Flera av nattbåtarnas turer mellan Stockholm och Åland har nyligen förlängts ett par timmar och gått via Sandhamn just för att uppdatera lotsbreven på fartygsbryggorna.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen