DELA

Starkt kritik mot Jomalas tekniske chef

Tomas Brunberg, delägare i aktiebolaget Dalbo affärsfastigheter som ålagts av Jomala kommunstyrelse att anlägga stängsel mellan tomter och väg på Södra Kasberget, är upprörd över hur bolaget behandlas.
– Det är absurt, rasar han.
I fredags berättade Nya Åland om kommunstyrelsens beslut att ålägga bolaget att bygga ett cirka 60 meter långt stängsel för att säkra det stup på två meter som uppstått mellan vägen upp till bostadsområdet och själva bostadsområdet.
Platsen blev dock fel i artikeln – det handlar alltså inte om sprängningarna som pågår på granntomten i norr där nya Maxinge Center byggs och där det också pågår en stängseltvist utan om bergsområdet väster om Koff-huset.

”Inget tvåmetersstup”
Tomas Brunberg tar med Nyans reporter på visning.
– Här är ”stupet” som det handlar om, säger han och visar den sprängda kanten.
Hur skulle kanten kunna vara farlig, är frågan han ställer sig.
– Det handlar inte om något tvåmetersstup. Vi har fyllt ut slänten innanför kanten och den är inte alls så hög, säger han.

Rättelseyrkande
Dalbo affärsfastigheter lämnade i fredags via Marcus Måtar på Cityjuristerna in rättelseyrkande till Jomala kommunstyrelse där man begär att beslutet ska rivas upp så att slutresultatet blir att inget stängsel behöver byggas samt att kommunen övertar området i det skick som det är i nu.
Brunberg ska också skicka ett brev till kommunen där han ger exempel på platser som saknar stängsel men där samma regelverk enligt honom borde tillämpas som det kommunen hänvisar till beträffande Södra Kasberget.
Tomas Brunberg är kritisk mot Jomala kommuns tekniske chef Michael Lindbäck och menar att Dalbo fastigheter blir hårdare behandlade än andra bolag på grund av att bolaget opponerat sig i flera tidigare planeringsärenden.
– Det är kutym i Jomala att motarbeta privata initiativ vilket säkert många andra kan intyga.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre