DELA

Starkt framtidsfokus på Vikings bolagsstämma

Trots kraftigt stigande bunkerkostnad andades Viking Lines bolagsstämma i fredags hopp och framtidstro.
VD Mikael Backman pratade om visioner och strategi och presenterade tänket kring fartygsbeställningen.
För 20 år sedan lockades resenärerna till fartygen med drycker och förmåniga priser. För tio år sedan var det party och hålligång som räknades.
– I dag går trenden allt mera mot lugnare minisemestrar och då ska vi svara mot det behovet, sa Mikael Backman.
Om man skalar bort dubbelresandet har Viking Line ungefär en miljon finländare som passagerare varje år. Det finns alltså fyra miljoner finländare som inte reser med rederiet och det gäller att få dem intresserade – dem och resenärer från St Petersburgområdet..
Ett återkommande klagomål – att det är svårt att sova ombord under helgnätterna på grund av stojet – ska också åtgärdas, lovade han.


Kampanj för nybygget
I höst börjar marknadsföringen av nybygget som ska sättas in på Åbo-Mariehamn-Stockholm 2013. Som Nya Åland har berättat har uppdraget att designa fartygets interiör gått till företaget Dsign i Helsingfors vars grundare Vertti Kivi för någon månad sedan fick pris som årets inredningsarkitekt i Finland.
Styrelsens ordförande Ben Lundqvist tog upp bunkerkostnaden i sitt hälsningstal.
– I dag är kostnaden för bunker 80-90 procent av nettopersonalkostnaden för vissa av bolagets fartyg.och läget i arabvärlden gör det särskilt svårt att sia om utvecklingen framöver. Men det finns skäl för hela sjöfarten att oroa sig.


Återvald styrelse
Hela styrelsen återvaldes, arvodena förblir oförändrade och styrelsens förslag om 0,65 euro i dividend per aktie, totalt 7 miljoner euro klubbades igenom på nolltid. Dividenden betalas ut åt aktieägarna den 29 april
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre