DELA

Stark kritik om jordförvärvsreglerna

LAGTINGET. Landskapsregeringen måste komma med åtgärder när det gäller jordförvärvstillstånd, näringsrätts- och hembygdsrättsreglerna. Åsikten framfördes från både oppositionen och Centern i lagtinget i dag.
I april 2008 tillsattes en parlamentarisk kommitté (alla partier företrädda) som skulle se över tillämpningen av näringsrätts- och jordförvärvsbestämmelserna samt hembygdsrätten. Ett år senare hade gruppen slutfört sitt arbete och lämnat över ett enigt förslag till skärpning av reglerna för jordförvärv och tillsynen över att reglerna följs.
I landskapregeringens redogörelse för sitt arbete under det förra lagtingsåret finns ärendet med som en punkt. Landskapsregeringen berättar vad gjort hittills och att ett arbete inletts med att precisera riktlinjerna.
Tunt, tyckte oppositionen när redogörelsen debatterades i dag.
Danne Sundman (Ob) skrädde inte orden.
– Av de 24 punkter som kommittén föreslog har landskapsregeringen bara åtgärdat en – och det blev fel. Det är den här mandatperiodens största politiska misslyckande.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Annika Kullman